32 502 Staat van de Europese Unie 2010–2011

Nr. 16 MOTIE VAN HET LID VOORDEWIND C.S.

Voorgesteld 26 mei 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de EU betrokken is bij de democratiseringsprocessen in Noord-Afrika;

constaterende, dat het Programma Maatschappelijke Transformatie bestaat om landen in Midden- en Oost-Europa te helpen in de democratiseringsprocessen;

verzoekt de regering te onderzoeken of het MATRA-programma ook kan worden opengesteld voor landen in Noord-Afrika,

en gaat over tot de orde van de dag.

Voordewind

Ormel

Van der Staaij

Plasterk

Schouw

Naar boven