32 502 Staat van de Europese Unie 2010–2011

Nr. 15 MOTIE VAN HET LID EL FASSED

Voorgesteld 26 mei 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat het Europees Parlement op 9 maart jl. besloten heeft om zowel in 2012 als in 2013 twee plenaire zittingen in een week te houden;

constaterende, dat het Europarlement met dit besluit circa 10 mln. en circa 1500 ton kooldioxide-uitstoot bespaart;

constaterende, dat de regering van Frankrijk op 17 mei jl. naar het Europees Hof van Justitie is gestapt met het oog op vernietiging van dit besluit;

constaterende, dat de regering van Luxemburg heeft aangekondigd, zich te voegen in dit rechtsgeding, aan de zijde van Frankrijk;

overwegende, dat het Europees Parlement zijn eigen vergaderkalender moet kunnen bepalen;

verzoekt de regering zich te voegen in dit rechtsgeding, teneinde het besluit van het Europees Parlement te verdedigen,

en gaat over tot de orde van de dag.

El Fassed

Naar boven