32 502 Staat van de Europese Unie 2010–2011

Nr. 12 MOTIE VAN DE LEDEN SCHOUW EN EL FASSED

Voorgesteld 26 mei 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat als gevolg van de motie-Pechtold een kabinetsvisie op Europa in 2 030 is ontwikkeld;

overwegende, dat een heldere visie op een robuuste en toekomstbestendige bestuurlijke inrichting van Europa daarin ontbreekt;

overwegende, dat in een globaliserende wereld meer regie en een slagvaardig Europees bestuur noodzakelijk is;

verzoekt de regering uit te werken welke scenario's voor een efficiënt en effectief Europees bestuur richting 2 030 denkbaar zijn en deze aan de Kamer te doen toekomen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Schouw

El Fassed

Naar boven