32 500 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2011

Nr. 80 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN DIJKSTRA EN VOORTMAN TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 49

Voorgesteld 16 november 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat voor een klein aantal transgenders in Nederland de laatste medische handelingen in een zwaar medisch traject niet worden vergoed;

constaterende, dat in het regeerakkoord wordt aangegeven dat de introductie van een btw-compensatiefonds wordt onderzocht en de eventuele opbrengst hiervan nog niet is bestemd;

verzoekt de regering om wanneer een btw-compensatiefonds wordt ingevoerd, een deel van de opbrengsten aan te wenden voor het opnemen van de behandeling van secundaire geslachtskenmerken bij transgenders, zoals epilatie en borstconstructie, in het basispakket,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dijkstra

Voortman

Naar boven