32 500 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2011

Nr. 63 MOTIE VAN HET LID WIEGMAN-VAN MEPPELEN SCHEPPINK

Voorgesteld 11 november 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat gebrek aan kennis over tinnitus (oorsuizen) in de reguliere hulpverlening kan leiden tot een verkeerde diagnose en hierdoor wordt opgevat als psychose;

constaterende, dat doven of slechthorenden regelmatig in de ggz als zwakzinnig worden bestempeld;

overwegende, dat verkeerd gediagnosticeerd zijn grote persoonlijke consequenties heeft;

verzoekt de regering, uit te zoeken hoe vaak deze bovenstaande zaken voorkomen en te komen met passende zorg,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wiegman-van Meppelen Scheppink

Naar boven