Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201132500-XVI nr. 46

32 500 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2011

Nr. 46 MOTIE VAN DE LEDEN DIJKSTRA EN VOORTMAN

Voorgesteld 11 november 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat drie ivf-behandelingen nodig zijn om bij vruchtbaarheidsproblemen een reële kans te hebben zwanger te raken;

overwegende, dat bij het terugdringen van het aantal ivf-behandelingen in het basispakket de druk om meer embryo's terug te plaatsen toeneemt en daarmee het aantal meerlingen dat wordt geboren;

verzoekt de regering alternatieven te ontwikkelen voor de bezuiniging op het aantal ivf-behandelingen in het basispakket en deze voor de begrotingsbehandeling 2012 aan de Kamer aan te bieden;

verzoekt de regering het College voor zorgverzekeringen opdracht te geven, te onderzoeken of er op doelmatiger en patiëntvriendelijker wijze te besparen is op de kosten van ivf-behandelingen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dijkstra

Voortman