32 500 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2011

Nr. 29 MOTIE VAN HET LID VAN DER VEEN C.S.

Voorgesteld 11 november 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat in het regeerakkoord wordt voorgesteld, de werelddekking in de Zorgverzekeringswet af te schaffen;

overwegende, dat deze werelddekking verzekerden die in het buitenland verblijven de mogelijkheid geeft onder de geldende voorwaarden van de basisverzekering hulp in het buitenland te genieten;

overwegende, dat deze regeling, gelet op de toepassing van de geldende voorwaarden van de basisverzekering, niet leidt tot extra consumptie en of uitgaven;

overwegende, dat het afschaffen van de werelddekking niet alleen gevolgen heeft voor toeristen die buiten de EU hun vakantie doorbrengen, maar ook voor verzekerden die naar het buitenland worden uitgezonden;

overwegende, dat door het afschaffen van deze regeling bovenbenoemde groepen particuliere reisverzekeringen moeten afsluiten die vaak zeer wisselende dekkingen kennen;

verzoekt de regering af te zien van het afschaffen van de werelddekking,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Veen

Voortman

Leijten

Naar boven