Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201132500-XVI nr. 154

32 500 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2011

Nr. 154 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 6 juli 2011

Hierbij bied ik u mede namens de minister van Veiligheid en Justitie het jaarverslag 2010 van de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting aan1.

Deze Stichting draagt zorg voor het bewaren en beheren van donorgegevens, voor de zorgvuldige verstrekking van donorgegevens aan huisartsen, ouders en kinderen. Daarnaast geeft de Stichting voorlichting over de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting.

In het jaarverslag vindt u een overzicht van de bij de Stichting geregistreerde instellingen, donorgegevens en behandelingen. Ook vermeldt het jaarverslag het aantal aanvragen om donorgegevens in 2010.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. I. Schippers


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.