32 500 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2011

Nr. 137 MOTIE VAN HET LID VOORTMAN

Voorgesteld 28 april 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat het kabinet in zijn regeer- en gedoogakkoord heeft staan dat een investering van bijna 1 mld. (sic.) ertoe leidt dat er 12 000 verzorgenden bij komen in de ouderen- en gehandicaptenzorg;

overwegende, dat het regeerakkoord niet helder is over of dit bedrag ook daadwerkelijk aan 12 000 verzorgenden besteed wordt;

overwegende, dat het regeerakkoord tevens niet helder is over wat het opleidingsniveau van deze 12 000 mensen moet zijn;

overwegende, dat het kabinet te maken heeft met een forse overschrijding op de VWS-begroting;

spreekt uit dat de investering van 600 mln. voor 12 000 extra verzorgenden niet gebruikt mag worden voor andere doeleinden en dat de 12 000 extra verzorgenden een volwaardige zorgopleiding van minimaal twee jaar gevolgd moeten hebben,

en gaat over tot de orde van de dag.

Voortman

Naar boven