Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201132500-XVI nr. 105

32 500 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2011

Nr. 105 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID DE MOS

Voorgesteld 7 december 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat er subsidies worden verstrekt die gescheiden sportdagen tussen mannen en vrouwen stimuleren en indruisen tegen de westerse normen en waarden van gelijke rechten voor mannen en vrouwen, zoals subsidies aan de As Soennah Moskee te ’s Gravenhage;

verzoekt de regering in overleg te treden met de gemeenten om er zorg voor te dragen dat het landelijke beleid door gemeenten wordt gekopieerd om zo een einde te maken aan deze verwerpelijke subsidies,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Mos