Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201132500-XVI nr. 101

32 500 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2011

Nr. 101 AMENDEMENT VAN HET LID WIEGMAN-VAN MEPPELEN SCHEPPINK C.S. TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 171

Ontvangen 1 december 2010

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 42 Gezondheidszorg worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met  € 1 330 (x € 1 000).

II

In artikel 46 Sport worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met  € 1 330 (x € 1 000).

Toelichting

2008 is het suïcidepreventiebeleid ingezet, een onderdeel daarvan is anonieme hulpverlening via telefoon en website van 113 Online. Het platform blijkt voor suïcidale mensen, hun omgeving en voor nabestaanden van grote waarde. De feitelijke resultaten over effectiviteit van 113 Online worden in het voorjaar verwacht. Dit amendement zorgt ervoor dat 113 Online ook na april 2011 doorgang kan vinden door de tijdelijke projectsubsidie voor 2011 niet uit de begroting VWS te schrappen. Subsidiëring van 113 Online is nadrukkelijk van tijdelijke aard, er moet een structurele oplossing worden gevonden in overleg met gemeenten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Op dit moment geeft de huidige wetgeving nog belemmeringen voor bekostiging van anonieme e-hulp.

Dekking kan worden gevonden binnen artikel 46, doelstelling 3, waarbij de afgelopen jaren het aantal stipendia voor A-topsporters en High potentials lager was dan geraamd.

Wiegman-van Meppelen Scheppink

Voordewind

Van der Staaij

Kooiman

Bouwmeester


XNoot
1

Vervanging in verband met wijziging van de toelichting.