Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201132500-XVI nr. 100

32 500 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2011

Nr. 100 NADER GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID DIJKSTRA C.S. TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 81

Voorgesteld 30 november 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat ouderen die zorg nodig hebben zich soms gedwongen voelen om hun seksuele geaardheid voor hulpverleners te verbergen;

constaterende, dat in veel zorginstellingen niet of nauwelijks aandacht is voor «roze» ouderen;

constaterende, dat het Consortium Roze 50+ de Roze Loper-tolerantiescan heeft ontwikkeld voor LHBT-vriendelijke instellingen;

constaterende, dat de Kamer de regering met de motie-Van Miltenburg heeft verzocht om de tolerantiescan krachtig te steunen en met de motie-Pechtold/Van der Ham om ook andere maatregelen ten bate van roze ouderen uit het Masterplan Roze 50+ te steunen;

verzoekt de regering deze moties volledig uit te voeren en dus zowel de implementatie van de tolerantiescan de komende jaren te ondersteunen als de overige maatregelen uit het Masterplan Roze 50+, en de voor dit doel gereserveerde € 300 000 (totaal voor 2011 en 2012) hier ook volledig voor in te zetten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dijkstra

Voortman

Ouwehand

Hennis-Plasschaert