32 500 XV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2011

Nr. 36 MOTIE VAN DE LEDEN VAN HIJUM EN KLAVER

Voorgesteld 9 december 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat Nederland in tegenstelling tot veel andere landen geen bijzondere verlofregeling kent voor zwangerschap van meerlingen;

overwegende, dat vrouwen die zwanger zijn van een meerling op advies van bedrijfsartsen eerder en langer verlof opnemen en dat meerlingenzwangerschappen meer risico's en complicaties kennen voor moeder en kinderen;

voorts overwegende, dat in de praktijk sprake is van onbedoeld gebruik van de Ziektewet;

verzoekt de regering om het zwangerschapsverlof bij meerlingzwangerschappen uit te breiden met vier weken en de Kamer hiertoe komend jaar een voorstel voor te leggen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Hijum

Klaver

Naar boven