32 500 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2011

Nr. 99 MOTIE VAN DE LEDEN KOOPMANS EN WIEGMAN-VAN MEPPELEN SCHEPPINK

Voorgesteld 24 november 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat door stimulering van regionalisering van de voedselketens de voedselproductie weer dichter bij de consument komt te staan en Nederlanders weer trots worden op de Nederlandse (streek)producten;

overwegende, dat bij de EU aanvraag kan worden gedaan voor bescherming van streekproducten in het kader van beschermde oorsprongsbenaming (BOB), beschermde geografische aanduiding (BGA), gegarandeerde traditionele specialiteit (GTS) en biologische landbouw;

overwegende, dat aanvragen voor registratie van Nederlandse producten in Europa en bezwaren tegen de registratie van producten uit andere lidstaten en derde landen veel tijd en energie vragen;

constaterende, dat Nederland ten opzichte van de rest van Europa verhoudingsgewijs weinig beschermde streekproducten kent;

verzoekt de regering een systeem à la Appellation d'Origine Contrôlée samen met bedrijfsleven te ontwikkelen en ondernemers te ondersteunen bij het opsporen van potentieel te beschermen producten en te begeleiden naar een aanvraag voor bescherming,

en gaat over tot de orde van de dag.

Koopmans

Wiegman-van Meppelen Scheppink

Naar boven