Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201132500-XIII nr. 93

32 500 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2011

Nr. 93 MOTIE VAN HET LID VERBURG C.S.

Voorgesteld 24 november 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat door innovatie en verduurzaming de kracht van onze economie nationaal en internationaal kan worden versterkt;

van mening, dat een optimale samenwerking tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en de overheid (gouden driehoek) in Topgebieden hiervoor een voorwaarde is;

van mening, dat beleidsinzet en toekenning van middelen het meest effectief kan worden bepaald op basis van door spelers in de topgebieden en regio's opgestelde businessplannen;

van mening, dat in deze businessplannen innovatie en verduurzaming, samenwerking in de keten, alsmede valorisatie, opschaling en vermarkting een belangrijke rol dienen te spelen;

verzoekt de regering de spelers in de Topgebieden en regio's in Nederland in staat te stellen om voor 1 april 2011 een businessplan op te stellen op grond waarvan de regering voor 1 juni 2011 de middelen toekent,

en gaat over tot de orde van de dag.

Verburg

Schaart

Dijksma

Verhoeven

Braakhuis

Wiegman-van Meppelen Scheppink

Dijkgraaf