Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201132500-XIII nr. 86

32 500 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2011

Nr. 86 MOTIE VAN DE LEDEN SNIJDER-HAZELHOFF EN KOOPMANS

Voorgesteld 24 november 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat gemeenten verplicht zijn, op basis van de Wet archeologische monumentenzorg, artikel 38 a «rekening te houden met in de grond aanwezige dan wel verwachte monumenten»;

constaterende, dat de kosten van archeologisch onderzoek totaal uit de hand lopen;

verzoekt de regering voor 1 juli 2011 met voorstellen te komen die leiden tot een forse reductie van de kosten voor archeologisch onderzoek door de nationale kop te verwijderen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Snijder-Hazelhoff

Koopmans