Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201132500-XIII nr. 80

32 500 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2011

Nr. 80 MOTIE VAN DE LEDEN JACOBI EN BRAAKHUIS

Voorgesteld 24 november 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de agrarische ondernemer bij zijn afzet van het streekproduct last heeft van «nep-streekproducten»;

constaterende, dat regelmatig zogenaamde streekproducten op de markt komen zonder duidelijke herkomst van grondstoffen;

constaterende, dat de stichting Streekeigen Producten Nederland met het landelijke keurmerk Erkend Streekproduct de herkomst van grondstoffen uit de streek en de be- en verwerking van grondstoffen tot eindproduct in de streek garandeert;

verzoekt de regering een grondgebonden erkenning van streekproducten te regelen en het keurmerk Erkend Streekproduct leidend te maken voor het programma Streekproducten van de Taskforce Multifunctionele Landbouw,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jacobi

Braakhuis