Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201132500-XIII nr. 79

32 500 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2011

Nr. 79 MOTIE VAN HET LID DIJKSMA C.S.

Voorgesteld 24 november 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat parkeergarages hun tarieven vaak op een onredelijke manier naar boven afronden;

overwegende, dat dit onwenselijk is;

verzoekt de minister in overleg te treden met lokale overheden en particuliere eigenaren van parkeergelegenheden, teneinde afspraken te maken over eerlijk betalen en betaalgemak waarbij meerdere manieren om te betalen mogelijk worden gemaakt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dijksma

Braakhuis

Verhoeven