Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201132500-XIII nr. 78

32 500 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2011

Nr. 78 MOTIE VAN HET LID DIJKSMA C.S.

Voorgesteld 24 november 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat in het regeerakkoord is opgenomen dat het regionaal-economisch beleid wordt gedecentraliseerd;

overwegende, dat sterke clusters niet de dupe mogen worden van deze overheveling van taken;

verzoekt de regering om in overleg te treden met de provincies, teneinde snel duidelijkheid te verschaffen over de manier waarop het regionaal-economisch beleid op een succesvolle wijze kan worden voortgezet;

verzoekt de regering in dit overleg te onderzoeken hoe de handelingsvrijheid en de kapitalisering van de regionale ontwikkelingsmaatschappijen bevorderd kunnen worden;

verzoekt de regering het bevorderen van werkgelegenheid als blijvende doelstelling in het regionaal-economisch beleid te handhaven,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dijksma

Braakhuis

Verhoeven

Dijkgraaf

Van Dekken

Jacobi

Wiegman-van Meppelen Scheppink

Gesthuizen