32 500 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2011

Nr. 172 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID WIEGMAN-VAN MEPPELEN SCHEPPINK C.S. TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 121

Voorgesteld 25 januari 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de Dow Jones Sustainability Index laat zien dat veel Nederlandse beursgenoteerde bedrijven wereldwijd koploper zijn in hun sector in sociale en economische prestaties en milieuprestaties;

constaterende, dat Richtlijn 400 aangeeft dat de rechtspersoon bepaalt of en, zo ja, hoe een toelichting op relevante maatschappelijke aspecten van ondernemen in het jaarverslag wordt opgenomen, alsmede welke maatschappelijke aspecten als meest relevant worden aangemerkt;

verzoekt de regering in gesprek te gaan met de Raad voor de Jaarverslaggeving over zodanige aanpassing van Richtlijn 400 dat verslaggeving over de maatschappelijke aspecten van ondernemen, ook waar deze niet direct gevolgen hebben voor de financiële en economische positie van de onderneming, integraal deel uit gaat maken van het directieverslag en eventueel een aanvullend maatschappelijk jaarverslag,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wiegman-van Meppelen Scheppink

Voordewind

Gesthuizen

Braakhuis

Verhoeven

Ouwehand

Dijksma

Naar boven