Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201132500-XIII nr. 116

32 500 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2011

Nr. 116 MOTIE VAN DE LEDEN BRAAKHUIS EN DIJKSMA

Voorgesteld 24 november 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat het een verantwoordelijkheid van de overheid is om te zorgen voor goed functionerende markten en de rechten van consumenten te beschermen;

overwegende, dat het aan de overheid is om maatregelen te nemen op het moment dat de «invisible hand» onzichtbaar blijft in slecht functionerende markten;

verzoekt de regering om voor 1 maart 2011 met een brede consumentenagenda te komen waarin voorstellen worden gedaan om tot meer transparantie op de markt en tot een betere bescherming van consumentenrechten te komen;

verzoekt de regering, in haar brede consumentenagenda de nadruk te leggen op voorstellen om eerlijke prijzen en betere service voor de consument te bewerkstelligen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Braakhuis

Dijksma