Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201132500-XIII nr. 111

32 500 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2011

Nr. 111 MOTIE VAN HET LID GRAUS

Voorgesteld 24 november 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering tot verplichte etikettering van halalvlees opdat consumenten een vrije keuze kunnen maken en niet onwetend dieronvriendelijk geslacht vlees nuttigen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Graus