Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201132500-XIII nr. 110

32 500 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2011

Nr. 110 MOTIE VAN HET LID GRAUS

Voorgesteld 24 november 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering tot het opstellen van een stalbrandpreventieplan in samenwerking met brandweer, veehouders en verzekeringsmaatschappijen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Graus