32 500 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2011

Nr. 105 MOTIE VAN HET LID VAN VLIET

Voorgesteld 24 november 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de overheid jaarlijks voor vele miljarden euro's aan opdrachten uitgeeft;

overwegende, dat ook kleine ondernemingen een faire kans verdienen om zulke opdrachten te verwerven;

overwegende, dat de regering bezig is een nieuwe aanbestedingswet op te stellen;

constateert dat de regering onder de drempelwaarden van de Europese aanbestedingsrichtlijn de vrijheid heeft om het beleid zelf in te vullen;

verzoekt de regering een uniform kader op te stellen voor aanbestedingen onder de Europese drempelwaarden met inachtneming van zo laag mogelijke drempelwaarden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Vliet

Naar boven