32 500 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2011

32 500 D Vaststelling van de begrotingsstaat van het Fonds Economische Structuurversterking voor het jaar 2011

Nr. 10 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 1 november 2010

De onafhankelijke commissie Meijerink heeft, in opdracht van de beheerders van het Fonds Economische Structuurversterking (Fes), de procedures voor verdeling van Fes-middelen op het domein Kennis, Innovatie en Onderwijs geëvalueerd. Mede namens de minister van Financiën stuur ik u hierbij ter informatie het eindrapport.1

Als gevolg van het regeerakkoord zal er deze kabinetsperiode geen additionele voeding van het Fes plaatsvinden voor investeringen op het gebied van Kennis, Innovatie en Onderwijs. Dat betekent dat de aanbevelingen van het rapport nu niet relevant zijn voor een eventuele (her)inrichting van de Fes-procedures. Wel kunnen de aanbevelingen van de commissie worden benut bij de vormgeving van het kennis- en innovatiebeleid de komende jaren. U zult daar nader over worden geïnformeerd, onder meer in de nota bedrijfslevenbeleid die is aangekondigd in het Regeerakkoord.

De minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

M. J. M. Verhagen


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

Naar boven