Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201132500-XII nr. 89

32 500 XII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2011

Nr. 89 BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 30 juni 2011

Bijgaand ontvangt u het Jaarverslag 2010 van de Inspectie Verkeer en Waterstaat en het Jaarverslag 2010 van de VROM-Inspectie.1 Het jaar 2011 is een bijzonder jaar door de aanstaande samenvoeging van de Inspectie Verkeer en Waterstaat en de VROM-Inspectie per 1 januari 2012.

Vanaf 2012 zijn beide inspecties samengevoegd tot de Inspectie Leefomgeving en Transport.

De minister vanInfrastructuur en Milieu,

M. H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

De staatssecretaris vanInfrastructuur en Milieu,

J. J. Atsma


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.