32 500 XII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2011

Nr. 78 MOTIE VAN DE LEDEN VERHOEVEN EN DE BOER

Voorgesteld 28 juni 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat er bijna zeven miljoen vierkante meter kantoorruimte leegstaat in Nederland maar er desondanks nog steeds op veel plekken nieuwe kantoren worden gebouwd waardoor het aandeel lege kantoren in 2015 zal oplopen tot 25% van de totale voorraad;

constaterende, dat van alle nieuw gebouwde kantoren in 2010 een substantieel deel uit overheidsgebouwen bestond;

overwegende, dat nieuwbouw wel mogelijk moet blijven wanneer de beschikbare, leegstaande kantoorpanden niet voldoen aan de gebruiksbehoefte;

overwegende, dat het op grote schaal bouwen voor leegstand zo veel mogelijk voorkomen moet worden en dat de overheid waar mogelijk zelf het goede voorbeeld moet geven;

verzoekt de regering het goede voorbeeld te geven door de Rijksgebouwendienst op te dragen om bij overheidsbehoefte aan nieuwe kantoorruimte eerst de bruikbaarheid van beschikbare, leegstaande kantoorgebouwen te onderzoeken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Verhoeven

De Boer

Naar boven