32 500 XII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2011

Nr. 37 MOTIE VAN HET LID DE MOS

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat in 2012 emissiehandel voor de luchtvaart wordt ingevoerd in de Europese Unie;

constaterende, dat alle vluchten van, naar en binnen de EU onder dit systeem gaan vallen;

constaterende, dat niet-Europese luchtvaartmaatschappijen toepassing van EU-emissiehandel op hun vluchten juridisch aanvechten;

constaterende, dat de Nederlandse luchtvaart voorop loopt in verduurzaming;

verzoekt de regering er zorg voor te dragen dat de invoering van emissiehandel voor de luchtvaart in 2012 geen nadelige concurrentiepositie dan wel een verslechtering van de netwerkpositie met zich meebrengt voor de Nederlandse luchtvaart en zodoende het level playing field niet verstoort,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Mos

Naar boven