Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201132500-XII nr. 24

32 500 XII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2011

Nr. 24 MOTIE VAN HET LID BASHIR

Voorgesteld 1 december 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de Tweede Kamer eerder de motie-Roemer met zeer brede steun heeft aangenomen die voorschrijft dat uiterlijk in 2030 iedere trein voorzien is van een toilet;

van mening, dat een toilet in de trein gewenst is;

verzoekt de regering in de nieuwe concessie voor het hoofdrailnet een toilet in iedere trein verplicht te stellen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bashir