Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201132500-X nr. 11

32 500 X Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2011

Nr. 11 NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 2 november 2010

Artikel I

In het voorstel van wet tot vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2011 wordt de departementale begrotingsstaat gewijzigd als volgt (bedragen x € 1 000).

Toelichting

Algemeen

In deze nota van wijziging worden de begrotingsaanpassingen voor 2011 voortvloeiende uit het Regeerakkoord in de onderhavige begroting doorgevoerd, exclusief de beleidsherverkavelingen.

Artikelsgewijs

Algemeen

Het regeerakkoord voor het jaar 2011 wordt verwerkt door een herfasering van investeringen en instroombeperkende maatregelen. Nadat een nieuwe beleidsvisie is opgesteld zullen de maatregelen in breder perspectief bezien worden. De Kamer zal hierover met een beleidsbrief in het voorjaar worden geïnformeerd.

In artikel 21 Commando zeestrijdkrachten worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 9 294 (x € 1 000).

In artikel 22 Commando landstrijdkrachten worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 26 725 (x € 1 000).

In artikel 23 Commando luchtstrijdkrachten worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 6 294 (x € 1 000).

In artikel 24 Commando Koninklijke marechaussee worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 5 693 (x € 1 000).

In artikel 25 Defensie Materieel Organisatie worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 5 191 (x € 1 000).

In artikel 26 Commando Diensten Centra worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 4 731 (x € 1 000).

In artikel 90 Algemeen worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 1 084 (x € 1 000).

Toelichting bij de departementale begrotingsstaat

Om de taakstelling zoals opgenomen in het regeerakkoord voor het jaar 2011 te verwerken is gekozen voor instroombeperkende maatregelen. Deze maatregel levert € 37 miljoen op. Voor burgerpersoneel is er sprake van een algemene vacaturestop. Voor militair personeel is sprake van een selectieve vacaturestop. Daarnaast is een technische herschikking van de salarisbudgetten tussen de beleidsartikelen doorgevoerd.

In artikel 25 Defensie Materieel Organisatie worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 143 000 (x € 1 000).

In artikel 26 Commando Diensten Centra worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 20 000 (x € 1 000).

Toelichting bij de departementale begrotingsstaat

Zoals aangegeven in het regeerakkoord kunnen besparingen gevonden worden in de eerste jaren door de investeringsquote aan te passen. Door aanpassing van de investeringsquote van 19,3% naar 18% in 2011 worden de investeringen met € 163 miljoen verlaagd. Maatregelen die genomen zijn betreffen het herfaseren van grote materieel- en infrastructuur investeringen.

Door een herfasering van grote materieelprojecten wordt het investeringsbudget bij de Defensie Materieel Organisatie met € 143 miljoen verlaagd. Projecten groter dan € 5 miljoen worden benoemd.

Investeringen defensiebreed (verlaging van € 44 miljoen) betreft onder meer herfasering van de projecten NH-90 en Militaire Satelliet Communicatie.

Investeringen zeestrijdkrachten (verlaging van € 44 miljoen) betreft ondermeer herfasering van het project Joint Support Ship.

Investeringen landstrijdkrachten (verlaging van 22,3 miljoen) betreft ondermeer herfasering van het project Infanterie Gevechtsvoertuig.

Investeringen luchtstrijdkrachten (verlaging van € 30,2 miljoen) betreft ondermeer herfasering van de projecten F-16.

Investeringen Koninklijke marechaussee (verlaging van € 2,5 miljoen) betreft de herfasering van het project Vaartuig Zeeuwse wateren.

Naast een herfasering in grote materieelprojecten zijn ook infrastructuur projecten verschoven wat leidt tot een verlaging van € 20 miljoen op de investeringen infrastructuur bij het Commando Diensten Centra. Een project groter dan € 5 miljoen is de herfasering van de nieuwbouw ten behoeve van de Van Hornekazerne in Weert.

De minister van Defensie,

J. S. J. Hillen