Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201132500-VIII nr. 69

32 500 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2011

Nr. 69 MOTIE VAN DE LEDEN BEERTEMA EN JASPER VAN DIJK

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 29 november 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat op een aantal instellingen in het hoger onderwijs een financieel wanbeleid is gevoerd;

constaterende, dat onder de huidige wetgeving de overheid niet kan ingrijpen;

constaterende, dat zelfregulering en good governance niet blijken te werken;

verzoekt de regering een voorstel te doen om de bevoegdheid te krijgen om in te grijpen in de financiële kaders van instellingen in het hoger onderwijs als daar sprake is van financieel wanbeleid,

en gaat over tot de orde van de dag.

Beertema

Jasper van Dijk