Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201132500-VIII nr. 65

32 500 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2011

Nr. 65 MOTIE VAN DE LEDEN DE ROUWE EN LUCAS

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 29 november 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat naast publieke financiering ook de mogelijkheden voor private financiering van huisvesting voor instellingen van hoger onderwijs gestimuleerd dient te worden;

constaterende, dat in landen als bijvoorbeeld België en het Verenigd Koninkrijk private financiering van onderwijshuisvesting vaker voorkomt dan in Nederland;

overwegende, dat private (mede)financiering van huisvesting niet betekent dat de private financier zich bemoeit met de onderwijsinhoud van de instelling;

verzoekt de regering private investeringen in onderwijshuisvesting te stimuleren en de drempels die er zijn zo veel als mogelijk weg te halen,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Rouwe

Lucas