Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201132500-VIII nr. 34

32 500 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2011

Nr. 34 MOTIE VAN HET LID VOORDEWIND C.S.

Voorgesteld 11 november 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterend, dat het kabinet een bezuiniging doorvoert op het traject van passend onderwijs;

van mening, dat de bezuiniging gericht moet zijn op het terugdringen van de bureaucratie en het management rondom de invoering en het procesbeheer van passend onderwijs;

verzoekt de regering er alles aan te doen om de bezuinigingen op passend onderwijs niet in de klas en bij de zorgleerlingen terecht te laten komen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Voordewind

Smits

Van der Ham

Çelik

Klaver

Dijkgraaf

Ferrier