Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201132500-VIII nr. 31

32 500 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2011

Nr. 31 MOTIE VAN HET LID KLAVER C.S.

Voorgesteld 11 november 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de lumpsumfinanciering in het primair en voortgezet onderwijs is gebaseerd op een leerling-leraarratio, de zogenaamde bekostigingsgrondslag;

verzoekt de regering ervoor te zorgen dat de inspectie erop gaat toezien dat deze leerling-leraarratio ook wordt toegepast en nageleefd,

en gaat over tot de orde van de dag.

Klaver

Smits

Van der Ham

Çelik