Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201132500-VIII nr. 203

32 500 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2011

Nr. 203 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 29 juni 2011

In de begrotingsbehandeling 2011 op 22 november jl. informeerde ik u over mijn plannen omtrent een wet innovatieve experimenteerruimte. Ik liet u weten dit wetsvoorstel in het voorjaar van 2011 aan te kunnen bieden.

Voordat ik schoolinstellingen regelruimte bied, wil ik een goed beeld krijgen van de specifieke knelpunten in wet- en regelgeving waar men tegenaan loopt. Ik laat op dit moment een inventarisatie uitvoeren naar de specifieke problematiek en de mogelijke oplossingsrichtingen in de drie krimpregio’s Noordoost-Groningen, Zuid-Limburg en Zeeuws-Vlaanderen. In deze drie regio’s zullen scholen en instellingen de mogelijkheid krijgen te experimenteren met vergaande samenwerking tussen instellingen, op het snijvlak van de sectoren. De inventarisatie, die rond de zomer afgerond wordt, wil ik gebruiken voor de verdere inhoudelijke uitwerking van het wetsvoorstel.

Het wetsvoorstel innovatieve experimenteerruimte verwacht ik u daarom in december 2011 te kunnen aanbieden.

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

J. M. van Bijsterveldt-Vliegenthart