Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201132500-VIII nr. 200

32 500 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2011

Nr. 200 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 23 juni 2011

Bijgaand ontvangt u de tussenrapportage «Onderzoek Landelijke Publieke Omroep».1 In dit onderzoek worden de mogelijkheden voor efficiëntieverbeteringen bij de Landelijke Publieke Omroep onderzocht. Deze rapportage geeft een overzicht van het geïdentificeerde besparingspotentieel. Het onderzoek is uitgevoerd door The Boston Consulting Group (BCG).

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

J. M. van Bijsterveldt-Vliegenthart


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.