Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201132500-VIII nr. 19

32 500 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2011

Nr. 19 MOTIE VAN DE LEDEN SMITS EN ÇELIK

Voorgesteld 11 november 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat schoolbesturen de rijksbijdrage in de vorm van lumpsumbekostiging ontvangen;

van mening, dat schoolvestigingen binnen een schoolbestuur zo veel mogelijk zeggenschap moeten krijgen over de wijze waarop het budget wordt besteed;

verzoekt de regering een pilot te organiseren waarin de rijksbijdrage rechtstreeks aan de schoolvestiging wordt uitgekeerd,

en gaat over tot de orde van de dag.

Smits

Çelik