Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201132500-VII nr. 39

32 500 VII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2011

Nr. 39 MOTIE VAN HET LID DIBI C.S.

Voorgesteld 2 december 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat het tegenstrijdig is dat de tweede en derde generatie migranten die in Nederland zijn geboren en getogen een beroep kunnen doen op de huidige Remigratiewet voor terugkeer naar het land van herkomst van hun ouders;

overwegende, dat de vorige minister voor Integratie voornemens was, de Remigratiewet aan te passen zodat onder andere de faciliteiten voor terugkeer alleen van toepassing zijn voor de eerste generatie migranten;

verzoekt de regering het voorstel tot aanpassing aan de Remigratiewet van de ambtsvoorganger te bezien en in behandeling te nemen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dibi

Van Nieuwenhuizen

Sterk

Schouw