Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201132500-VI nr. 66

32 500 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2011

Nr. 66 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID GESTHUIZEN C.S.

Voorgesteld 7 december 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat vreemdelingenbewaring slechts in ongeveer de helft van de gevallen wordt gevolgd door vrijwillig of gedwongen vertrek;

constaterende, dat bewaring de hoogste kostprijs per vreemdeling van alle onderdelen in de vreemdelingenketen kent;

van mening, dat zonder de eigen verantwoordelijkheid van de vreemdeling teniet te doen, kan worden overwogen voor niet-criminele en niet-overlast gevende vreemdelingen alternatieven voor bewaring toe te passen die minder zwaar en goedkoper zijn dan de «klassieke» vreemdelingenbewaring;

verzoekt de regering alternatieven voor vreemdelingenbewaring te onderzoeken en de Kamer hierover uiterlijk medio 2011 te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Gesthuizen

Spekman

Schouw

Dibi

Voordewind