Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201132500-VI nr. 112

32 500 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2011

Nr. 112 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 28 juni 2011

In antwoord op de brief van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie van 30 mei 2011 deel ik u mede, dat het wetsvoorstel tot wijziging van boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het juridisch ouderschap van de vrouwelijke partner van de moeder anders dan door adoptie (lesbisch ouderschap) als prioriteit is opgenomen in het wetgevingsprogramma van mijn departement. Het nader rapport is ter hand genomen. Ik streef er naar u spoedig nader te berichten.

De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

F. Teeven