32 500 V Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2011

O MOTIE VAN HET LID SMALING C.S.

Voorgesteld 5 april 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de regering van zins is te bezuinigen op studiebeurzen en overige capaciteitsopbouw in ontwikkelingslanden,

overwegende, dat de effectiviteit van studiebeurzen wordt onderschat door noch te monitoren op het verdere verloop van carrières van afgestudeerden, noch alert te zijn op zakelijke mogelijkheden via alumni die op sleutelposities terecht zijn gekomen,

overwegende, dat de regering terecht wijst op de noodzaak hoger onderwijs en beroepsonderwijs beter te laten aansluiten op de arbeidsmarkt in ontwikkelingslanden,

verzoekt de regering:

  • terughoudend te zijn met het bezuinigen op hoger en beroepsonderwijs voor buitenlandse studenten in Nederland,

  • curriculumontwikkeling te stimuleren die beter aansluit op de perspectieven op de arbeidsmarkt in ontwikkelingslanden en daarbij naast kennisinstellingen ook NGO's en de private sector te betrekken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Smaling

Willems

Eigeman

Kuiper

Thissen

De Graaf

Naar boven