32 500 V Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2011

L MOTIE VAN HET LID WILLEMS C.S.

Voorgesteld 5 april 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de resultaten van het Nederlandse ontwikkelingsbeleid via de Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie en rapportage over de Millennium doelstellingen gedetailleerd worden gemeten,

overwegende, dat deze metingen gedegen zijn, maar geen duidelijk beeld geven over de doelmatigheid en de doeltreffendheid van de inzet van OS-middelen,

constaterende, dat deze regering vertrouwen terug wil geven aan de samenleving en regelzucht van de overheid wil beperken,

overwegende, dat in het bedrijfsleven en met name in de accountantswereld succesvol wordt gewerkt met certificering,

verzoekt de regering te bewerkstelligen dat genoemde resultaatmetingen worden samengevoegd en zodanig worden ingericht dat meer wordt uitgegaan van vertrouwen middels horizontaal toezicht en minder van detailanalyse,

en gaat over tot de orde van de dag.

Willems

Thissen

Benedictus

Goyert

Franken

Naar boven