32 500 V Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2011

J MOTIE VAN HET LID EIGEMAN C.S.

Voorgesteld 5 april 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslagingen in het debat over de effectiviteit van het beleid op het gebied van de ontwikkelingssamenwerking,

constaterende, dat Nederland nog steeds één van de rijkste landen ter wereld is,

overwegende, dat het verlagen van de basis voor de Nederlandse bijdrage voor ontwikkelingssamenwerking van 0,8% naar 0,7% van het BNP ongewenste effecten heeft voor het herverdelen van de welvaart wereldwijd,

overwegende, dat het herverdelen van de welvaart wereldwijd van groot belang is voor het bevorderen van veiligheid, vrede en stabiliteit in de wereld,

betreurt de voorgenomen verlaging van het Nederlandse budget voor ontwikkelingssamenwerking van 0,8% naar 0,7% van het BNP,

verzoekt de regering om bij de begroting 2012 e.v. op haar schreden terug te keren en deze procentuele verlaging ongedaan te maken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Eigeman

Thissen

Smaling

Kuiper

Meurs

Naar boven