32 500 V Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2011

I MOTIE VAN HET LID THISSEN C.S.

Voorgesteld 5 april 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat 50 gemeenten en waterschappen zich in 17 ontwikkelingslanden op het gebied van het beter verzamelen en verwerken van huisafval, het bieden van schoon drinkwater en goede huisvesting, het opzetten van bevolkingsregistraties en het stimuleren van locale economische ontwikkeling uitstekend inzetten;

overwegende, dat deze inzet met betrekking tot internationale samenwerking op genoemde gebieden niet mag verdwijnen;

voorts overwegende, dat deze activiteiten in het kader van het LOGO South programma 2010 als bijzonder positief geëvalueerd zijn door de universiteiten van Amsterdam en Utrecht en ze een significante bijdrage leveren aan de versterking van het locale bestuur in ontwikkelingslanden;

spreekt als haar wens uit dat de € 5,5 miljoen voor het programma van dit jaar 2011 en volgende jaren per jaar beschikbaar blijft en vraagt de regering met voorstellen te komen om dit te realiseren waarbij ze de regering in overweging geeft om dekking te zoeken in de vermindering van de verhoging van de gelden voor de Wereldbank,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thissen

Kuiper

Eigeman

Böhler

Laurier

Strik

Naar boven