32 500 V Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2011

Nr. 83 MOTIE VAN HET LID NICOLAÏ C.S.

Voorgesteld 15 december 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat het wenselijk is op korte termijn het postennetwerk op nieuwe leest te schoeien langs de lijnen van de motie-Nicolaï c.s. van 18 november vorig jaar;

verzoekt de regering met een uitwerking te komen zoals verzocht in die motie en deze voor 1 maart 2011 aan de Kamer te zenden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Nicolaï

Ormel

Pechtold

Timmermans

El Fassed

Van der Staaij

Voordewind

Van Bommel

Thieme

Naar boven