Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201132500-V nr. 82

32 500 V Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2011

Nr. 82 MOTIE VAN HET LID NICOLAÏ C.S.

Voorgesteld 15 december 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de WikiLeaksaffaire duidelijk heeft gemaakt dat hogere eisen gesteld moeten worden aan de beveiliging van de vertrouwelijkheid van het diplomatieke verkeer;

overwegende, dat internet- en persvrijheid van fundamentele waarde zijn voor een vrije samenleving;

verzoekt de regering in internationaal verband de vrijheid van internet en pers te blijven bevorderen;

verzoekt de regering zich te beraden op de technische beveiliging en classificatie van het Nederlandse diplomatieke verkeer en daarover de Kamer voor de zomer van 2011 te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Nicolaï

Ormel

Kortenoeven

Pechtold

Timmermans

El Fassed

Voordewind

Van der Staaij

Van Bommel

Thieme