32 500 V Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2011

Nr. 22 AMENDEMENT VAN DE LEDEN DIJKHOFF EN IRRGANG

Ontvangen 6 december 2010

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 2 Grotere veiligheid en stabiliteit, effectieve humanitaire hulpverlening en goed bestuur worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 5 500 (x € 1 000).

II

In artikel 5 Toegenomen menselijke ontplooiing en sociale ontwikkeling worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 5 500 (x € 1 000).

Toelichting

Dit amendement beoogt via een toekenning van € 5,5 miljoen euro aan UNAIDS en het GFATM de bezuinigingen die de regering heeft voorzien op UNAIDS en het GFATM te verminderen.

Dekking voor dit amendement wordt gevonden in het verlagen van de subsidie aan de VNG via het programma «Logo South» onder artikel 2.7 dat gemeentelijke ontwikkelingshulp stimuleert.

Voor het programma «Logo South» staat voor de periode 2011–2015 27,5 miljoen gereserveerd. Dit vertaalt zich naar € 5,5 miljoen euro per jaar. Naast dit concrete amendement op de begroting 2011 wordt de regering in overweging gegeven de reservering voor het programma «Logo South» voor de gehele termijn in te trekken en te reserveren voor toekenning aan UNAIDS en het GFATM.

Dijkhoff

Irrgang

Naar boven