Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201132500-V nr. 198

32 500 V Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2011

Nr. 198 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 20 juni 2011

Naar aanleiding van het verzoek van de vaste commissie voor Buitenlandse Zakenom een reactie op de uitspraak van het Gerechtshof in Den Haag inzake de sanctieregeling Iran met kenmerk 2011Z10480/2011D26103, dat werd gedaan op 20 mei 2011, deel ik u mee dat het helaas niet mogelijk is deze reactie binnen de gestelde termijn te geven, omdat het overleg met betrokken partijen en het in kaart brengen van de gevolgen niet tijdig kunnen worden afgerond.

Zodra de benodigde informatie beschikbaar is, wordt de reactie u alsnog onverwijld aangeboden.

De minister van Buitenlandse Zaken,

U. Rosenthal