Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201132500-V nr. 171

32 500 V Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2011

Nr. 171 MOTIE VAN DE LEDEN FERRIER EN DIJKHOFF

Voorgesteld 27 april 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat met het vertrek van de voorzitters van de raad van toezicht en de raad van bestuur een belangrijke eerste stap is gezet om een eind te maken aan de misstanden bij SNV;

overwegende, dat de aangetoonde praktijken bij SNV de goede naam van het maatschappelijk middenveld hebben geschaad;

van mening, dat voorkomen moet worden dat situaties als deze zich in de toekomst herhalen;

verzoekt de regering aan alle gesubsidieerde ontwikkelingsorganisaties duidelijk te maken welke eisen aan hen worden gesteld op gebied van transparantie, goed bestuur en beloning en welke (financiële) sancties tegemoet kunnen worden gezien als deze regels niet worden nageleefd;

verzoekt de regering, de Kamer hierover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ferrier

Dijkhoff