Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201132500-V nr. 137

32 500 V Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2011

Nr. 137 MOTIE VAN HET LID PECHTOLD

Voorgesteld 3 februari 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat ruim 2000 Nederlanders in buitenlandse gevangenissen zitten;

overwegende, dat systematisch inzicht nodig is in de inspanningen van de Nederlandse regering ten behoeve van deze onderdanen;

verzoekt de regering de Kamer voortaan te voorzien van een jaarlijkse rapportage waarin in ieder geval gegevens worden verstrekt over:

  • de gronden waarop zij gevangen zitten;

  • de landen waarin zij gevangen zitten;

  • de risico's voor een eerlijk proces en een menswaardige detentie;

  • de mate waarin aan hen consulaire en juridische bijstand is verleend en de resultaten die daarbij zijn bereikt;

  • de vraag of zij al onherroepelijk veroordeeld zijn of nog niet,

en gaat over tot de orde van de dag.

Pechtold